Северозападна дълга роба с бръчник и престилка

Северозападна дълга роба с бръчник и престилка

В цяла Северна България  – В Дунавската равнина и по северните склонове на Стара планина е разпространена двупрестилчената женска носия. Основен състав на носията е риза /кошуля/, предна и задна престилка, пояс /колан/.Ризата е и долна и горна дреха. Ризата е дълга до глезените. В Северозападна България ризата е с набори и раменни ставки, а в планинските райони – тунико-образна. Задната престилка /бръчник, пищемал и др./ е едноплата или двуплата и се орнаментира при тъкането. Предната престилка /фута, хута/ също биват едноплати и двуплати. Носят с е и кожухчета с богата украса. Момите носят венец за празник и на хорото, а в деня на сватбата слагат забрадка.
♥ Нека запазим традициите заедно ! Благодаря ви от сърце ! ♥

120,00 лв.450,00 лв.